︎︎︎ terug

INFORMATIE STICHTING

ANBI gegevens:

Stichting La Isla Bonita
Vegastraat 
1033JC Amsterdam

Fiscaal nummer: 856164458

Doelstelling:
Performance-collectief waarbij de stichting zich richt op actuele, maatschappelijke conflicten, die vanuit een persoonlijke invalshoek worden belicht d.m.v. theatrale performances, die de toeschouwer op een onontkoombare manier aanspreken. Met en rondom de performances, wordt er - per onderwerp - contact gelegd met relevante maatschappelijke (sociale en culturele) partijen.

Beleid in hoofdlijnen:
Missie - La Isla Bonita zet zich in voor een rechtvaardige en pluriforme wereld door verhalen te vertellen met een focus op gelijkheid en diversiteit. Zo wil het collectief haar publiek kritisch en met nieuwe ogen laten kijken naar de huidige tijd, naar de toekomst en naar zichzelf.

Visie - La Isla Bonita collectief streeft naar een inclusieve en vrije wereld voor man en vrouw en alles daartussenin, met een focus op gemarginaliseerde groepen die een stem en een platform verdienen.
Zakelijk – In de periode 2016-2020 zat La Isla Bonita in een jonge makers traject bij Frascati Producties. Vanaf 2021 zal La Isla Bonita zelfstandig werken. Voor continuiteit en ontwikkeling heeft het collectief zich aangesloten bij Theaterzaken Via Rudolphi voor het management en de acquisitie van hun werk. Jara Enkelaar is sinds 2022 zakelijk leider bij La Isla Bonita.

Artistiek - La Isla Bonita heeft zichzelf de afgelopen acht jaar sterk ontwikkeld als eigenzinnig collectief, met de focus op theater en locatietheater.


Bestuur & beloningsbeleid
Het bestuur van La Isla Bonita werkt onbezoldigd en bestaat uit:
Emma Waslander (lid)
Rokhaya Seck (lid)
Lonneke Kok (penningmeester)

Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld. Het bestuur functioneert binnen het Bestuur + Directiemodel met een ruim mandaat voor de directie. Het volgt de regels van de Governance Code Cultuur. Het bestuur stelt de beloning van de directie vast. Deze ligt onder de norm van de WNT. Het personeel volgt de CAO theater.

︎Jaarrekening 2019

Het financieringsmodel van Stichting La Isla Bonita ziet er als volgt uit:
  • Werving van gelden bij publieke als private fondsen
  • Recettes uit verkoop projecten / performances
  • Opbrengsten verkoop merchandise
  • Eventuele opbrengsten sponsoring / bijdragen

Het beheer van het vermogen valt onder de verantwoordelijkheid van de directie die wordt gecontroleerd door het bestuur van Stichting La Isla Bonita. De besteding van het vermogen van de stichting wordt uitsluitend ingezet op projecten die vallen onder de doelstelling van de stichting. Dit wordt jaarlijks verantwoord doormiddel van een jaarrekening en gecontroleerd door het bestuur.